Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn.

Disclaimer

vind ik leuk

HazelS coffee publiceert alle artikelen, afbeeldingen en audiobestanden onder de Creative Commons License, wij verstaan hieronder dat zowel de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden met kennisgeving aan de redactie kunnen worden overgenomen. Ook is het toegestaan artikelen, afbeeldingen en audiobestanden over te nemen mits de auteur en de website genoemd worden.

Door materiaal in te sturen ter publicatie onderschrijft u daarmee de bovenstaande visie en verleent u HazelS coffee gebruiksrechten zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is, anders dan het vermelden van de juiste bron.

De op HazelS coffee geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie, de mening of de levensinstelling van de redactie en/of haar leden.

Gebruik van deze websites
De artikelen, afbeeldingen, audiobestanden, software en overige informatie op HazelS coffee is bedoeld als algemene informatiebron voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden dienen niet ter vervanging van enig advies. Wanneer u zonder bevestiging of aanvullend advies de inhoud van de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden volgt dan doet u dit geheel naar eigen inzicht en op eigen rekening & risico. HazelS coffee kan daarin géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

HazelS coffee betracht zorgvuldigheid in acht te nemen bij het verzamelen van gegevens, gebruikmaken van haar bronnen, samenstellen en onderhouden van haar websites. Desondanks kunnen we niet 100% instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De websites worden beheert en onderhouden vanuit Nederland. Hoe en op welke wijze de aangeboden artikelen, afbeeldingen en audiobestanden geschikt worden gebruikt in het buitenland staat HazelS coffee niet voor in. Evenmin kunnen we niet garanderen dat de websites zonder fouten dan wel ononderbroken functioneren. Iedere vorm van gebruik dat (mede)bezoekers stoort, het (in)directe functioneren van de websites in gevaar brengt of dat de artikelen, afbeeldingen en audiobestanden en de onderliggende software schaadt is NIET toegestaan.

Wie host de videobestanden op platform HazelS coffee?
Geen van de video inhoud worden gehost op deze site. Alle video bestanden zijn ingebed van andere sites zoals GoogleVideo, YouTube, MegaVideo, Youku enz. Daarom, heeft platform HazelS coffee geen controle over de auteursrechtelijke kwesties van de streaming media.

Alle kwesties met betrekking tot schendingen van het auteursrecht moeten gericht zijn naar de sites waar het materiaal gehost is.

De eigenaar van deze site kan niet weten welke documentaires e.d. wel of niet beschikbaar zijn gesteld voor het publieke domein, bestanden die zijn geüpload naar bv YouTube door derden en het auteursrecht schenden zullen wij naar vermelding direct verwijderen. De auteursrechthebbende moet in het geval van een vermeend juridisch conflict contact opnemen met de bron van het desbetreffende bestand.

Informatie producten en diensten van derden
Het kan voorkomen dat op de websites verwezen wordt naar producten, diensten en informatie welke aangeboden wordt door derden. Wij willen onze bezoekers erop wijzen dat deze derden niet door ons zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Gebruik maken van deze diensten, producten of informatie zien wij als een overeenkomst tussen de bezoeker en de derden en valt buiten het bereik van onze aansprakelijkheid. Zonder verificatie of nader advies gebruik maken van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u voor eigen rekening en risico.

Online communicatie
Reguliere email berichten kunt u richten aan de redactie van HazelS coffee. In verband met de risico’s van onderscheppen en manipuleren van email verkeer adviseren wij u géén geheime of anderszins gevoelige informatie per mail aan te bieden. Wanneer u dat wel doet accepteert u het risico van onderschepping en manipulatie door derden. Wij adviseren u in die gevallen via skype met ons contact op te nemen dan wel per mailredactie@hazelscoffee.nlvoor een uitnodiging tot contact via skype.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
HazelS coffee aanvaard géén aansprakelijkheid met betrekking tot de volgende zaken:

(1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze websites, (2) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via deze websites of per e-mail aan HazelS coffee.org wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (4) het verlies van gegevens, (5) downloaden of gebruik van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, of (6) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van het kernteam van HazelS coffee.

Toepasselijk recht
Deze websites en alle op deze websites gepubliceerde en uitgezonden informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze websites en de daarop gepubliceerde en uitgezonden informatie ontstaan.

Alle informatie die op deze sites wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist.

De geboden informatie is dus louter bedoeld ter ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid bij het verkrijgen en het behouden van de persoonlijke gezondheid.

Wijzigingen
HazelS coffee behouden zich het recht voor om de informatie op deze websites (inclusief de tekst van deze disclaimer) ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer, huisregels en privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacy statement
HazelS coffee verzamelt niet specifiek gegevens van haar bezoekers. Wat wij tegenkomen in onze statistieken zijn de volgende gegevens:
¦Welk besturingssysteem u gebruikt, denk aan MS Windows, Apple of Linux.
¦Met welke browser u ons bezoekt, denk aan Internet Explorer, Chroom, Opera, Safari of Firefox.
¦In welke schermresolutie u HazelS coffee weergegeven krijgt, 1200×1600, 1280×1024 of 1024×768.
¦Ook zien wij de ip adressen maar niet wie (de persoon of adres).

Wij stellen onze statistiek gegevens NIET beschikbaar aan derden of aan commerciële partijen.

Evenmin verkopen we e-mail of andere gegevens. Uw aanmelding om berichten te ontvangen is puur bedoeld voor het ontvangen van onze emails. Zo ook het inloggen in de chat om te kunnen chatten en het reageren op de site om uw mening te kunnen achter laten.

Adverteren
Adverteren op HazelS coffee geschied alleen na overleg of op onze uitnodiging. We willen hiermee voorkomen dat we benaderd worden door bedrijven wiens producten niet passen bij de inhoud van de sites.

 
pagina terug  pagina omhoog  pagina afdrukken